>> NGHỆ AN |

Thành phố Vinh giải trình về việc xây dựng vỉa hè bị “tuýt còi“
Tin đăng ngày: 17/9/2018 - Xem: 1138
Ngày 17/9/2018, thành phố Vinh có công văn số 230/ BC -UBND gửi Sở Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An giải trình về việc hạ vỉa hè làm bãi đỗ xe ô tô.
 

Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc thành phố Vinh triển khai khoét vỉa hè làm bãi đỗ xe không xin phép Sở Xây dựng nên bị đình chỉ thi công, và Sở Xây dựng đang lập đoàn kiểm tra công trình. Sự việc ảnh hưởng khá lớn đến tiến độ chỉnh trang đô thị chào mừng 10 năm đô thị loại 1 và 230 năm Phượng Hoàng Trung đô. 

Theo đó, Sở Xây dựng kiểm tra và có kết luận: Thành phố Vinh lập hồ sơ khảo sát và hồ sơ thiết kế xây dựng còn nhiều sai sót, khảo sát chưa đầy đủ, thiết kế không hợp lý (cột điện nằm trong điểm đỗ xe), chưa lập bản vẽ hoàn công, thi công chậm tiến độ, các đơn vị thuộc liên doanh chưa có chứng chỉ  năng lực hoạt động xây dựng, chủ đầu tư chưa xin phép Sở Xây dựng....
Việc xây dựng vỉa hè ở thành phố Vinh còn có một số ý kiến khác nhau. Ảnh: Tư liệu
 
Về vấn đề này, thành phố Vinh giải trình cụ thể như sau: 

Để giải quyết tình trạng dừng đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra phổ biến gây ùn tắc giao thông trên các tuyến phố chính, trung tâm của thành phố, UBND thành phố Vinh đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép sử dụng một phần vỉa hè tại một số tuyến đường làm chỗ đỗ xe; tuy nhiên chưa được sự thống nhất của một số sở, ngành, do đó chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh với lý do chính là không phù hợp với Luật Giao thông đường bộ.

Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 2, điều 25c, Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, UBND thành phố Vinh đã tổ chức khảo sát, đề xuất phương án cải tạo hạ vỉa hè để làm điểm đỗ xe nhằm giảm ùn tắc giao thông trên một số tuyến phố chính mà vẫn đảm bảo phần vỉa hè cho người đi bộ, không làm thay đổi chiều rộng đường, giữ nguyên phần đường xe chạy, kết cấu phần đỗ xe đảm bảo chịu lực khi dừng, đỗ xe, đảm bảo ATGT khi xe vào ra điểm đỗ; đồng thời xác định đây là công trình chỉnh trang đô thị chào mừng 230 năm ngày Phượng Hoàng Trung Đô, 10 năm thành phố Vinh đô thị loại I.

Căn cứ Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh, thì việc tổ chức quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đường bộ (trừ hệ thống quốc lộ), đường thủy (trừ đường biển, đường thủy nội địa do Trung ương quản lý và ủy thác quản lý), các bến, bãi, điển đỗ xe, bến thuyền trên địa bàn, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng và vệ sinh môi trường đô thị được phân cấp cho UBND thành phố Vinh thực hiện, được sự đồng ý của Ban chỉ đạo trật tự đô thị Thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Vinh, UBND thành phố Vinh đã ban hành chủ trương đầu tư xây dựng công trình (tại Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 05/7/2017): Cải tạo một số điểm trên vỉa hè các tuyến đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai làm điểm đỗ xe.

Trong quá trình tổ chức triển khai dự án, UBND thành phố Vinh đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ngành về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo như nói trên.

 

Cụ thể được nêu trong:  -Kế hoạch số 62-KH/BCĐ ngày 29/3/2017 về việc giải tỏa vi phạm HLATGT đường bộ, đường sắt, vỉa hè trên địa bàn thành phố Vinh và thực hiện “Năm trật tự đô thị 2017” gửi UBND tỉnh Nghệ An và Các sở: Xây dựng, GTVT, TN&MT; 

-  Văn bản số 3023/UBND-QLĐT ngày 25/5/2017 của UBND thành phố Vinh về việc Báo cáo kết quả cho các Đoàn liên ngành theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Nghệ An gửi Đoàn liên ngành theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 và Sở Giao thông vận tải Nghệ An;

-  Báo cáo trực tiếp tại buổi làm việc tại Văn phòng UBND thành phố Vinh do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với UBND thành phố Vinh về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đô thị, giải tỏa HLATGT và công tác GPMB một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Vinh theo Giấy mời số 410/GM-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An. Buổi làm việc có lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cùng sự tham gia của đại diện các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tư pháp…;

-  Tham luận của UBND thành phố Vinh về các giải pháp UBND thành phố Vinh đã và đang triển khai để xử lý các vi phạm về lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT tại Hội nghị do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức tại Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Nghệ An có lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chủ trì;

-  Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 24/10/2017 của UBND thành phố Vinh sơ kết đánh giá kết quả ra quân đợt 1, Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về giải tỏa vi phạm HLATGT đường bộ, đường sắt, vỉa hè trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, Ban ATGT tỉnh Nghệ An;

-  Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 08/12/2017 của UBND thành phố Vinh về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giải tỏa vi phạm HLATGT năm 2017 trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An, sở Giao thông Vận tải và Ban ATGT Tỉnh;

-  Tham luận của UBND thành phố Vinh về kết quả công tác tổ chức giao thông, các giải pháp chống ùn tắc giao thông, giải tỏa hành lang, vỉa hè trên địa bàn Thành phố tại Hội nghị trực tuyến về Tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được UBND tỉnh tổ chức trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ngày 05/01/2018 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường chủ trì có sự tham gia của đại diện các các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tư pháp; Công an tỉnh Nghệ An và Ban ATGT tỉnh Nghệ An…;

- Báo cáo cố 142/BC.UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Vinh  về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về TTATGT, TTĐT, VSMT trong 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Vinh gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An.

Về phương án cải tạo hạ vỉa hè để bố trí điểm đỗ xe trên một phần vỉa hè: Căn cứ quy định tại khoản 2, điều 25c, Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, UBND thành phố Vinh đã tổ chức khảo sát, đề xuất phương án cải tạo hạ vỉa hè để làm điểm đỗ xe nhằm giảm ùn tắc giao thông trên một số tuyến phố chính mà vẫn đảm bảo phần vỉa hè cho người đi bộ, không làm thay đổi chiều rộng đường, giữ nguyên phần đường xe chạy, kết cấu phần đỗ xe đảm bảo chịu lực khi dừng, đỗ xe, đảm bảo ATGT khi xe vào ra điểm đỗ.

Về quy mô đầu tư xây dựng công trình: Dự án được UBND thành phố Vinh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 7372/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 9206/QĐ-UBND ngày 19/12/2017, với các nội dung chủ yếu sau: Tên dự án: Cải tạo một số điểm trên vỉa hè các tuyến đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai làm điểm đỗ xe; chủ đầu tư: UBND thành phố Vinh; Địa điểm xây dựng: Tại phường Lê Mao và phường Hưng Bình thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án (giao cho Ban quản lý dự án ĐT&XD thành phố Vinh quản lý dự án)... Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 13.719.777.000 đồng, Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Vinh.

Theo hợp đồng thi công, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày kể từ ngày 30/5/2018.

Hiện tại, công trình đã thi công cơ bản hoàn thành, khối lượng thi công ước đạt 85% khối lượng hợp đồng và đang tạm dừng thi công để xin ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An.

Về phân cấp công trình: Căn cứ mục đích, tính chất công trình, đối chiếu mục 1.3.9.3, Bảng 1.3, Phụ lục 01 kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, UBND thành phố Vinh xác định công trình: Cải tạo một số điểm trên vỉa hè các tuyến đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai làm điểm đỗ xe là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV (Công trình sân bãi để xe, máy móc, thiết bị (không có mái che) có diện tích <2,5ha). Do đó, thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nêu trên được giao cho phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh thực hiện theo phân cấp tại Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Nghệ An.

Cũng theo công văn này, thành phố Vinh mong UBND tỉnh Nghệ An, sở Xây dựng Nghệ An cho phép UBND thành phố Vinh tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án để kịp chào mừng 230 năm ngày Phượng Hoàng Trung Đô, 10 năm thành phố Vinh đô thị loại I. Xem đây là một công trình thí điểm, trong quá trình khai thác sử dụng UBND thành phố Vinh tổ chức đánh giá nhằm đáp ứng được mục tiêu đề ra của dự án và báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ngành liên quan cho phép triển khai nhân rộng trên toàn Thành phố nếu đạt hiệu quả tốt.

Trích báo cáo giải trình của thành phố. Ảnh: Trân Châu
 
Cũng theo công văn giải trình, UBND thành phố Vinh cam kết sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm vì đã để xảy ra các sai sót khi triển khai dự án; đồng thời, tổ chức rà soát, điều chỉnh, sửa chữa các sai sót liên quan về hồ sơ thiết kế, dự toán đảm bảo theo đúng quy định.
Từ khóa: Vinh giải trìnhxây dựng vỉa hè,

khác:

17/6/2019 - Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn thanh tra
17/6/2019 - Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị kê khống cất bốc 430 hài cốt liệt sĩ?
17/6/2019 - Sĩ quan công an được kéo dài thời gian làm việc tới 70 tuổi
16/6/2019 - Cty Thanh Thành Đạt, Hà Tĩnh: Xây dựng Cụm công nghiệp không phép
16/6/2019 - Chi tiết phương án sáp nhập 318 khối, xóm ở Yên Thành
15/6/2019 - Nghệ An: Thách thức dư luận nhà máy nước Nghệ An vẫn hút nước bẩn bán cho dân
15/6/2019 - Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang khi nhận hối lộ 250 triệu
15/6/2019 - Vụ khách sạn ở Cửa Lò tố nước sạch bẩn: Bán nước khi chưa cấp phép?
14/6/2019 - "Chống" lệnh UBND tỉnh, Công ty cấp nước Nghệ An ngang nhiên bơm nước sông Đào?
13/6/2019 - Về Trịnh Hội và tổ chức VOICE
13/6/2019 - Công ty cấp nước Nghệ An khẳng định được phép lấy nước sông Đào (?)
12/6/2019 - Công an Quảng Trị có bỏ lọt tội phạm 'cưỡng đoạt tài sản'?
11/6/2019 - Chủ tịch tỉnh Quảng Trị đề nghị được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho bản thân
11/6/2019 - Cần xử lý nghiêm sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972
10/6/2019 - Cống Hiệp Hòa và món nợ lương tri
 
  Video Clips  
Video
500 người dân đóng MV của Phạm Phương Thảo về quê hương Nghi Lộc
Nghệ An: Thót tim bé trai 1 tuổi khóc thét khi bị khống chế trên sân thượng
Nghi vấn người đàn ông ở Gia Lai biết chính xác vị trí MH370 rơi cách đây hơn 4 năm
Hà tĩnh : Hotgirl bị người yêu công an còng tay tại nhà trọ
Lâm Đồng đề nghị công an vào cuộc vụ Á hậu Thư Dung mặc phản cảm ở điểm du lịch tại Đà Lạt
Á hậu Thư Dung là chân dài tạo dáng phản cảm ở Tuyệt tình cốc Đà Lạt?
Nghệ an : Cô giáo đồng loạt quỳ, trường nói bột phát, chính quyền nghi sắp đặt
Hà Tĩnh: Phóng viên chổng mông, giơ ngón tay giễu cợt cơ quan chức năng
Tiếp viên ngực trần rót bia trong karaoke không phép ở Sài Gòn
Chủ nhân xe SH trong câu chuyện vô cảm khi thấy hiệp sĩ bị đa^m đêm qua chính thức lên tiếng
  Phóng sự ảnh  
Những bức ảnh để đời Canhsat4sao Online blogger Hà nội-Sài gòn 2008

Năm 2008 là năm Canhsat4sao bận rộn với những chương trình op-lai hoành tráng Hà nội Sài gòn.Hồi đó mình chưa biết Facebooc mặc dù vừa có.Không những được gặp rât nhiều blogger dọc mọi miền tổ quốc đến đâu cũng được đón tiếp nồng nhiệt.Ôn lại kỷ niệm để rồi nhớ mãi

Nữ sinh có vòng một hơn 1m ở Hải Dương phô bày bộ ảnh chụp với sen

Bộ ảnh chụp giữa đầm sen của nữ sinh có vòng một hơn 1m ở Hải Dương - Võ Thị Thu Trang nhanh chóng gây chú ý. Đa phần dân mạng đều không vừa mắt với hình ảnh khoe thân quá đà của cô nàng.

Nhan sắc Nguyệt trong "Phía trước là bầu trời": Trẻ trung bất chấp 17 năm qua!

Sau 17 năm, Hà Hương - nữ diễn viên đảm nhận vai Nguyệt trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" vẫn giữ được nhan sắc rất trẻ trung và thu hút.

Con trai nguyên Chủ tịch TP Hà Nội được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở KH&CN

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hà giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh Trương Kiện từ trần

Theo tin từ gia đình, ông Trương Kiện (tên đầy đủ là Trương Văn Kiện), đã từ trần hồi 9 giờ 30 phút ngày 17/4/2018, tức ngày 02/3 năm Mậu Tuất, hưởng thọ 89 tuổi.

Cần khởi tố giáo viên ép học sinh uống nước giẻ lau bảng

Dư luận bàng hoàng, phẫn nộ trước sự việc bà Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã ép buộc em P.A - học sinh lớp 3A5 - uống nước vắt từ giẻ lau bảng.

12 con giáp lõa thể ở Đồ Sơn: Cứ đem hết làm kè chắn sóng!

Nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh nói thẳng: “Tượng quá xấu”, không nên dùng vải che hay quây lại vì vấn đề lớn nhất không phải là khỏa thân hay không.

  Tiêu điểm  
Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn thanh tra
Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị kê khống cất bốc 430 hài cốt liệt sĩ?
Sĩ quan công an được kéo dài thời gian làm việc tới 70 tuổi
Cty Thanh Thành Đạt, Hà Tĩnh: Xây dựng Cụm công nghiệp không phép
Chi tiết phương án sáp nhập 318 khối, xóm ở Yên Thành
Nghệ An: Thách thức dư luận nhà máy nước Nghệ An vẫn hút nước bẩn bán cho dân
Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang khi nhận hối lộ 250 triệu
Trang chủ |  Tin 24h   |  Xã hội   |  Pháp luật   |  Kinh tế   |  Nghệ An   |  Quốc tế   |  Khoa - Giáo   |  Cư dân mạng   |  Giải trí   |  Đời sống   |  Quảng cáo  

Trang tin điện tử tổng hợp canhsat4sao.vn - số 16 Đoàn Nhữ Hài - Vinh - Nghệ an.Giấy phép số 78/GP-TTĐT

Chịu trách nhiệm : Lăng Khắc Trọng - Mail : giabao20161958@gmail.com - SĐT : 0989134599